Du önskar få tillgång till en webbplats innehållande information och dokument hänförliga till OBOS BBL:s (”OBOS”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ.) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna webbplats bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Ange landet där du bor:
Jag befinner mig för närvarande i:

You wish to enter the website which OBOS BBL (”OBOS”) has designated for the publication of documents and information in connection with OBOS’ offer to the shareholders of SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) (the “Offer”).

In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm notice and acceptance of the following legal information.

Enter the country in which you reside:
I am currently physically present in: